Kế hoạch tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL, GV các trường THCS hè năm 2015

Tháng Bảy 31, 2015 9:11 sáng

Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia tập huấn

Thời gian tập huấn: 03 ngày, từ ngày 01/8/2015 – 03/8/2015

Địa điểm: Trường THCS Bắc Kạn, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thành phần tham gia Hội nghị

– Phòng GD&ĐT: Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn.

– Các trường THCS: Cán bộ quản lý và toàn thể giáo viên trong đơn vị. Riêng phần dạy học tích hợp theo chủ đề trừ các giáo viên dạy môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục.

Thực hiện: BGH THCS Dương Quang