Liên hệ

Trường THCS Dương Quang

Địa chỉ: Xã Dương Quang, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Bà Mạc Thị Giang
Điện thoại: 02813.879.376
Email: c2duongquang.pgdtxbackan@backan.edu.vn

Quản trị 
Phó Hiệu trưởng: Bà Tráng Hoàng Dung

Điện thoại: 02813.879.376
Email: c2duongquang.pgdtxbackan@backan.edu.vn