Liên Đội THCS Dương Quang tổ chức ủng hộ Quỹ “Xe đạp cùng bạn đến trường”

Tháng Mười Một 14, 2015 7:09 chiều

20151109_07393320151109_07394320151109_07395520151109_073949

Lễ phát động ủng hộ quỹ được thực hiện vào giờ tập trung đầu tuần 9/11/2015. Tại lễ phát động, tập thể CB-GV-NV cùng toàn thể các em học sinh Liên Đội THCS Dương Quang đã hưởng ứng nhiệt tình, tham gia ủng hộ đóng góp tiền tự nguyện. Số tiền thu đã được TPT và BCH Liên Đội kiểm kê, nhập quỹ. Trong thời gian tới Liên Đội sẽ tiếp tục tuyên truyền để có sự ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân khác xây dựng quỹ, nhằm giúp đỡ được nhiều em học sinh hơn trong phong trào “Xe đạp cùng bạn đến trường”.

Thực hiện: Nông Hồng Phú