Trường THCS Dương Quang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2015-2016

Tháng Mười Một 2, 2015 9:31 chiều

7h30, ngày 02/10/2015 Trường THCS Dương Quang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2015-2016. Hội nghị đã đánh giá lại những kết quả hoạt động trong năm học 2014-2015, báo cáo hoạt động công tác Công đoàn, thi đua khen thưởng năm học 2014-2015, báo cáo thanh tra nhân dân, báo cáo tài chính; đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2015-2016. Trong hội nghị, toàn thể CB-GV-NV thống nhất thông qua  quy chế làm việc, quy chế chi tiêu tài chính, quy chế phối hợp giữa Nhà trường và Công đoàn, nghị quyết hội nghị CB-CC-VC năm học 2015-2016. Hội nghị kết thúc trong không khí vui tươi, với tinh thần quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2015-2016 của tập thể CB-CC-VC trường THCS Dương Quang.

Thực hiện: Nông Hồng Phú

20151002_101520 20151002_101256 20151002_101211 35a0ec8783b0d2ae16a8cfa17c4255ed