Bài thơ “Khi mẹ là giáo viên”

KHI MẸ LÀ GIÁO VIÊN Mẹ chẳng bao giờ có được niềm vui Đưa con đến trường những ngày quan trọng nhất Khi con có niềm vui cũng là khi mẹ bận